Екипът

В Клиниката по чернодробно-панкретична хирургия и трансплантология работи висококвалифициран медицински персонал, осигуряващ качествено лечение и следоперативни грижи.

Хирурзите в клиниката са специализирали във водещи европейски и световни клиники, като подържат своята квалификация участвайки активно в курсове за следдипломна квалификация  и световни научни форуми.

Лекари

Операционен сектор

 • д-р Мария Абрашева - Анестезиолог
 • д-р Едир Груда - Анестезиолог
 • Недялка Петришка – операционна сестра
 • Джахиде Мустафа – операционна сестра
 • Диляна Костадинова – операционна сестра

 Медицински сестри

 • м.с. Румяна Костова – Старша сестра
 • м.с. Милена Геновa
 • м.с. Веселка Здравкова
 • м.с. Гергана Генева
 • м.с. Румяна Рускова
 • м.с. Десислава Михайлова
 • м.с. Десислава Димитрова
 • м.с. Петя Илиева
 • м.м Анифе Бошнак
 • м.с. Анита Димитрова
 • м.с. Тихомира Благинова

Администрация

 •  Десислава Христова – медицински секретар