Обучения

Специализации:

В клиниката има разкрити места за специализация по “Обща хирургия” към МУ-София и СУ “Климент Охридски”.

Следдипломни курсове:

Основи на лапароскопската хирургия - 5 /пет/ работни дни (от 11.11.2013 до 15.11.2013 година)

Хирургично лечение на заболяванията на хепато-билиарната система и панкреаса - 10 /десет/ работни дни (от 18.11.2013 до 30.11.2013 година)

Високоспециализирано обучение (индивидуални курсове):

  1. 1.Хирургия на панкреаса– 3 месеца
  2. 2.Хирургия на черния дроб – 3 месеца
  3. 3.Лапароскопска хирургия на черен дроб и панкреас – 3 месеца
  4. 4.Хирургия на долната празна вена – 3 месеца

КУРС: РАК НА ПАНКРЕАСА - МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН ПОДХОД  23-25 НОЕМВРИ 2017г. ВМА СОФИЯ