Публикации

Дисертации

  • Никола Владов / Лечение на ехинококовите кисти на черния дроб отворени в жлъчните пътища - дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен “доктор” 2002.
  • Никола Владов / Рак на панкреаса – мултидисциплинарен подход и възможности за хирургично лечение – дисертационнен труд за присъждане на научната степен „Доктор на Медицинските Науки”, София, 2009.

 Съавтворство в монографии и учебници

  • Остър панкреатит – диагностика и лечение (Марведа ООД, 2004, ISBN: 954-91-531-1-8);
  • Чернодробна трансплантация – практически атлас за по-добро спазване на правилата / Владов Н., Кацаров К., Белоконски Е. (Ирита, 2007, ISBN: 978-954-9993-65-3);
  • Лапароскопска хирургия на черния дроб / Владов Н., Белоконски Е. в „Лапароскопска хирургия – ръководство по хирургия с атлас” под редакцията на Т. Пожарлиев (изд. „проф. Марин Дринов”, 2008);
  • Лапароскопска хирургия на панкреаса / Владов Н. в „Лапароскопска хирургия – ръководство по хирургия с атлас” под редакцията на Т. Пожарлиев (изд. „проф. Марин Дринов”, 2008);
  • Лапароскопска хирургия при остър панкреатит / Владов Н. в „Лапароскопска хирургия – ръководство по хирургия с атлас” под редакцията на Т. Пожарлиев (изд. „проф. Марин Дринов”, 2008).

ПЪЛЕН СПИСЪК С ПУБЛИКАЦИИТЕ МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК.