Д-р Цветан Тричков, MD, AFACS, PhD Candidate.

 

Роден през 1985 г. в град Пазарджик. През 2004 г. завършва Математическа гимназия „К. Величков“ в същия град, а през 2005 г. заминава за Германия, където през 2007 г. зачислява медицина и следва три семестъра по специалността в Медицински университет „Charité“ (Берлин). През 2008 г. се завръща в България, като през 2013 г. се дипломира с отличие по специалността медицина в Медицински университет, гр. Пловдив. За кратко работи в хирургичното отделение на МБАЛ-Пазарджик, като от януари 2014 г. е част от екипа на Клиниката по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология към Военномедицинска академия, град София, където специализира пет години, а в края на 2019 г. придобива специалност „Хирургия“. От септември 2020 г. е консултант към същата клиника и изпълнява длъжността „шеф-екип“ към Многопрофилното спешно отделение на болницата. Назначен е за началник на Второ отделение към Клиниката по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология през месец юни 2022 г. През ноември 2022 г. зачислява докторантура на тема „Венозни резекции при карцином на главата на панкреаса“. Член е на редица български и международни асоциации, като ежегодно взема активно участие в научни форуми, както в страната така и извън нея. Автор и съавтор на множество статии и трудове, публикувани в български и чужди списания и периодики. Активно участва като рецензент в различни международни списания. Има завършени редица български и международни следдипломни и хирургични курсове в сферата на чернодробно-панкреатичната, гастро-интестиналната, коло-ректалната, лапароскопската, трансплантологичната и спешната хирургия, както и сертифицирани дипломи за абдоминална и спешна ехография. От 2022 година д-р Цветан Тричков е асоцииран сътрудник на American College of Surgeons (AFACS).