В Клиниката по чернодробно-панкретична хирургия и трансплантология работи висококвалифициран медицински персонал, осигуряващ качествено лечение и следоперативни грижи.

Хирурзите в клиниката са специализирали във водещи европейски и световни клиники, като подържат своята квалификация участвайки активно в курсове за следдипломна квалификация  и световни научни форуми.

Лекари

Операционен сектор

  • д-р Стелиан Добрев – Анестезиолог
  • д-р Едир Груда – Анестезиолог
  • м.с. Недялка Петришка – операционна сестра
  • м.с. Джахиде Мустафа – операционна сестра
  • м.с. Ирена Боянова – операционна сестра
  • м.с. Лилия Димитрова – анестезиологична сестра
  • м.с. Ефремова – анестезиологична сестра

 Медицински сестри

Администрация