Клиниката по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология към ВМА е създадена през 2003 година и е профилирана в извършването на оперативно лечение на черния дроб и панкреаса с голям и много голям обем на сложност, както и всички съвременни интервенции в областта на висцералната хирургия по лапароскопски или класически метод.

През 2007 година клиниката стартира програма за чернодробна трансплантация, като от тогава са извършени над 60 успешни чернодробни трансплантации.

На 17-ти май 2023г. се отбелязват 16 години от първата трансплантация на черен дроб във ВМА.

През 2023г. клиниката отбелязва 20 години от началото на дейността си във ВМА.