Клиниката по Чернодробно-Панкреатична Хирургия и Трансплантология работи по договор с Националната Здравно-Осигурителна Каса по клинични пътеки за граждани от цялата страна, както и военен контингент – войници, офицери и служители на Министерство на Отбраната.

При нас пациентите могат да получат хирургично лечение за следните групи заболявания:

 • Доброкачествени и злокачествени заболявания на черния дроб и жлъчните пътища;
 • Доброкачествени и злокачествени заболявания на панкреаса;
 • Доброкачествени и злокачествени заболявания на стомаха;
 • Доброкачествени и злокачествени заболявания на тънкото и дебелото черво;
 • Доброкачествени и злокачествени заболявания на ендокринните жлези (щитовидна и надбъбречна жлеза);
 • Доброкачествени и злокачествени заболявания на ретроперитонеалното пространство;
 • Лапароскопска хиругия на жлъчния мехур, чения дроб, панкреаса, слезката, стомаха, тънко и дебело черво, диафрагмални (хиатални) хернии, диагностична лапароскопия и други;
 • Хернии на ингвинален канал и предна коремна стена;
 • Ортотопична чернодробна трансплантация от трупен донор;
 • Чернодорбна трансплантация от жив донор;
 • Спешни хирургични интервенции (според графика на спешния хирургичен екип към клиниката).
 • Клиниката работи по договор със НЗОК по следните ОПЕРАТИВНИ клинични пътеки: 156, 158, 160, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 181, 182, 187, 188.