Клиниката по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология към ВМА е създадена през 2003 година и е профилирана в извършването на оперативно лечение на заболявания на черния дроб и панкреаса с голям и много голям обем на сложност, както и всички съвременни интервенции в областта на висцералната хирургия по лапароскопски или класически метод.

През 2007 година клиниката стартира програма за чернодробна трансплантация, като до момента са извършени 87 успешни чернодробни трансплантации.

На 20-ти април 2023г. се отбелязват 16 години от първата трансплантация на черен дроб във ВМА.

В Клиниката по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология годишно се извършват над 1000 планови, както и над 170 спешни оперативни интервенции, като в 2/3 от случаите те са с голям или много голям обем на сложност.

Клиниката по Чернодробно-Панкреатична Хирургия и Трансплантолигия е оборудвана с най-модерната съвременна медицинска апаратура.

Разполага с тридесет легла, разположени в уютни стаи, в директна комуникация с лекуващия персонал, собствен санитарен възел, климатик, телевизия.

През 2022 година се извърши цялостен ремонт на клиниката, с обновена система за видеонаблюдение, както и монитори и мрежата за мониторен контрол и интензивни грижи в следоперативния сектор и трансплантационните боксове.

Основната ни цел е прилагането на специализирана, висококачествена, ефективна и достъпна хирургична помощ посредством осъществяване на клинична и научна дейност в областта на общата хирургия, чернодробно-панкреатичните интервенции, онкологията и трансплантологията.

Клиниката гарантира лечение на пациенти и обучение на специализанти в областта на хирургията на ниво, както според актуалните национални, така и по утвърдените европейски и световни стандарти.

Стремежът ни е да поддържаме най-високо качеството на лечение и грижа за пациентите, съобразно със съвременните научни познания и най-добрата медицинска практика, базирана на доказателства.

Клиниката разполага с две операционни зали, оборудвани с модерна апаратура, за извършването на оперативни интервенции с голям и много голям обем на сложност, по класически или лапароскопски метод (интраоперативна ехография, холедохоскопия, ултразвуков скалпер, ултразвуков деструктор, аргон-плазмена коагулация, апарат за автохемотрансфузия, апарат за интраоперативна термоаблация на чернодробни метастази и други).

Клиниката разполага и с модерна система за мултимедийно обучение, телемедицина в реално време.

Всяка година, Клиниката по Чернодробно-Панкреатична Хирургия и Трансплантология е организатор на курсове по лапароскопска и чернодробно-панкреатична хирургия.

Тази година, по случай отбелязването на двадесет години от дейността си, клиниката организира следдипломен курс на тема:

ХЕПАТОЦЕЛУЛАРЕН КАРЦИНОМ – МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН ПОДХОД – 16-18 НОЕМВРИ 2023г. ВМА СОФИЯ

 

През 2019г. клиниката организира курс на тема:

МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН ПОДХОД ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА ЧЕРНОДРОБНИТЕ МЕТАСТАЗИ  (13-15 ноември 2019 – лекционна зала ВМА – София)

През 2017г. клиниката организира курс на тема:

РАК НА ПАНКРЕАСА – МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН ПОДХОД  23-25 НОЕМВРИ 2017г. ВМА СОФИЯ.

Клиниката е утвърден център за провеждане на курсове за продължително медицинско обучение (CME) на Международната асоциация на хирурзи, гастроентеролози и онколози IASGO / www.iasgo.org.

  • 1st International Postgraduate Training Course on Hepato-Biliary and Pancreatic Surgery – Sofia 2009
  • 2nd International Postgraduate Training Course on Pancreatic cancer – Sofia 2010
  • 3rd International Postgraduate Training Course on Liver Metastases – Sofia 2011
  • 4th International Postgraduate Training Course on Extrahepatic, Hillar cholangiocarcinoma and Gallbladder cancer – Sofia 2012

Българско дружествопо трансплантология EALTS (Euro-Asiatic Liver Transplant Society) Организатор на Българо-френски симпозиум®

  • Първи българо-френски симпозиум (15-17 декември 2005)
  • Втори българо-френски симпозиум (22-24 ноември 2007)
  • Трети българо-френски симпозиум (13-15 май 2010)