За контакти и по-подробна информация:

Адрес

София, 1606
ул. Георги Софийски №3

Военномедицинска Академия, Етаж 14

Клиника по Чернодробно-Панкреатична Хирургия и Трансплантология

Телефони за връзка в клиниката:

+359 2 922 5188

E-mail: info@liversurgery.bg

Медицински секретар на клиниката: +359 2 922 647

За записване за медицински преглед и консултация при професор Никола Владов на тел.:  +359 888 44 05 65.