Професор Д-р Никола Владов, ДМН

Началник клиника

Професор Владов е началник на клиниката от нейното основаване през 2003 година.

Притежава многобройни специализации по жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия, както и сертификат за извършване на чернодробна трансплантация, магистър е по „Обществено здраве и здравен мениджмънт”.

Има защитен дисертационен труд за придобиване на научна степен „доктор” на тема “Хирургическо лечение на ехинококовите кисти на черния дроб отворени в жлъчните пътища”, както и дисертационен труд за придобиване на научна степен „доктор на медицинските науки” на тема „Рак на панкреаса – мултидисциплинарен подход и възможности за хирургично лечение”.

Национален консултант по трансплантология за периода 2011-2014 г., както и републикански консултант по хирургия, а от 2019 г. е Главен координатор на Националния експертен съвет по трансплантология.

През 2013 г. проф. Владов бе избран за почетен член на Френската академия по хирургия, а от 2022 г. е Сътрудник на Американската хирургична асоциация. Член е на редица издателски бордове на чуждестранна специализирана периодика, заместник-главен редактор на сп. „Хирургия”, председател на Българското дружество по трансплантология.

Професор Владов е избран за „Лекар на годината“ за 2016, а през 2017 и 2021 година е провъзгласен за „Почетен гражданин“ съответно на град Ловеч и град София.

През 2021 година Професор Никола Владов е награден с орден „Стара планина“ I степен, от Президента Румен Радев заради значимия му принос в развитието на науката и практиката в сферата на коремната хирургия, за усъвършенстване на чернодробно- панкреатичната хирургия и прилагане на интраоперативната ехография, за въвеждане за пръв път в България на лапароскопска хирургия на черния дроб и панкреаса, за цялостна дейност в областта на военномедицинското дело, за популяризиране дейността и издигане престижа на здравните органи от Министерството на отбраната в страната и чужбина.

През 2022 година, по време на XVIII Национален конгрес по хирургия в град Плевен, професор Владов единодушно бе избран за Председател на Българското хирургическо дружество с мандат от 2024 до 2026 година.

 

Е-мейл: nvladov@yahoo.com

Телефон за записване на преглед при проф. Владов: 0888440565