Slide 1
Клиника по чернодробно-панкретична хирургия и трансплантология
Оборудвана с най-модерната съвременна медицинска апаратура и висококвалифициран медицински персонал, осигуряващ качествено лечение и следоперативни грижи.
liversurgery-bg-3
CREW 1
CONF-EN-1
CREW 2
liversurgery-bg-3
PlayPause