Клиника по чернодробно-панкретична хирургия и трансплантология
Оборудвана с най-модерната съвременна медицинска апаратура и висококвалифициран медицински персонал, осигуряващ качествено лечение и следоперативни грижи.
Slider