През месец октомври 2013 г. бе отбелязана 10-годишнината от създаването на Клиника чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология, с международна конференция посветена на новостите в чернодробно-панкреатичната хирурги.

Прочете повече