Д-р Васил Мелников

Хирург

След своето дипломиране д-р Мелников специализира в Клиника по Чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология към Военномедицинска Академия (ВМА) София, където придобива специалност Обща хирургия и където работи и до момента. Активен участник е в програмата за Чернодробни трансплантации на ВМА и е член на трансплантационния екип на проф. Никола Владов.