Доцент Васил Михайлов, MD, PhD, FACS, Хирург

  

Доцент Васил Михайлов, MD, PhD, FACS е роден в София през 1978 година. Завършва Медицинския университет – София през 2003 година, след което започва работа в Клиниката по жлъчно-чернодробна хирургия на ВМА. През 2010 година придобива специалност хирургия и става началник отделение към клиниката. Част е от трансплантациония екип на ВМА от неговото създаване.

През 2012 – 2013 година работи и специализира чернодробна трансплантация и жлъчно-чернодробна хирургия в Бирмингам, Великобритания. През 2015 година защитава дисертационен труд на тема „Чернодробна трансплантация – хирургичен подход и резултати“, а през 2017 година е избран за Доцент към катедрата по Чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология на ВМА. През 2018 година става член American collage of surgery. Има над 170 публикации в български и международни научни списания и книги, както и над 180 участия на медицински конгреси и симпозиуми. През 2020 година придобива специалност по Здравен мениджмънт и социална медицина.

Извършва високо специализирани интервенции (лапароскопски и класически):

  • Доброкачествени и злокачествени заболявания на жлъчен мехур и черен дроб (жлъчно-каменна болест, ехинокок на черния дроб, карцином на жлъчния мехур, тумори на черния дроб, тумори на интрахепатални и екстрахепатални жлъчни пътища)
  • Доброкачествени и злокачествени заболявания на панкреаса (хроничен панкреатит, кисти на панкреаса, карцином на панкреаса)
  • Доброкачествени и злокачествени заболявания на стомаха, тънко и дебело черво (язва и карцином на стомаха, тумори на тънкото черво, дивертикулоза, карцином на дебелото черво и ректума, хемороиди)
  • Хернии (хиатални, ингвинални, вентрални)
  • Ретроперитонеални тумори
  • Доброкачествени и злокачествени заболявания на щитовидната и паращитовидната жлеза (нодозна струма, аденоми, карциноми)
  • Чернодробна трансплантация
  • Диагностична лапароскопия и интраоперативна ехография

 

Специализации и следдипломни курсове

 

2003 – Висцерална и съдова хирургия – Безансон, Франция (prof. G. Camelot)

2005 – Лапароскопска хирургия

2006 – Жлъчно-чернодробна хирургия

2011 – Чернодробна трансплантация от жив донор – Истанбул, Турция (prof. Y. Tokat)

2012 – Панкреатична хирургия – Прага, Чехия

2012 – Лапароскопска жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия – Париж, Франция (prof B. Gayet)

2012 – 2013 – слециализация по Чернодробна трансплантация и чернодробно-панкреатична хирургия – Бирмингам, Великобритания

2012 – Мултиорганна експлантация – Оксфорд, Великобритания

2012 – Чернодробна трансплантация и мултиорганна експлантация – Падуа, Италия (prof U. Cillo)

2017 – Лапароскопска жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия – Тел Авив, Израел (prof. Nachmany Ido)

2018 – Лапароскопска жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия – Париж, Франция (prof  D. Cherqui)

2019 – Международна специализация по чернодорбна трансплантация и жлъчно-чернодробна хирургия – ASAN Medical Center, Сеул, Южна Корея (prof Sang-Do Lee)

2021 – Международен курс по мултиорганна експлантация и органна перфизия – Варшава, Полша (prof. M. Kosieradzki)

 

 

Членства

 

Българско хирургично дружество

Българска асоциация на гастроентеролози, хирурзи и онколози

Българско дружество по трансплантология

General Medical Council (GMC)

Fellow of American Collage of Surgery (FACS)

International Liver Transplantation Society (ILTS)

European Society of Organ Transplantation (ESOT)

International Laparoscopic Liver Society (ILLS)

International Society of Liver Surgeon (ISLS)

 

За повече информация:

 

02/92 25188

02/92 25001

mihaylov@liversurgery.bg

www.liversurgery.bg

https://www.linkedin.com/in/vassil-mihaylov-635a423b/

https://www.researchgate.net/profile/Vassil-Mihaylov