Клиниката по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология към ВМА е създадена през 2003 година и е профилирана в извършването на оперативно лечение на черния дроб и панкреаса с голям и много голям обем на сложност, както и всички съвременни интервенции в областта на висцералната хирургия по лапароскопски или класически метод. През 2007 година клиниката стартира програма за чернодробна трансплантация, като от тогава са извършени над 60 успешни чернодробни трансплантации. На 17-ти май 2017г. се отбелязаха 10 години от първата трансплантация на черен дроб във ВМА.

Клиниката по Чернодробно-Панкреатична Хирургия и Трансплантолигия е оборудвана с най-модерната съвременна медицинска апаратура. Разполага с тридесет легла, разположени в уютни стаи, директна комуникация с лекуващия персонал, собствен санитарен възел, климатик, телевизия, интернет. Следоперативният сектор е оборудван с апаратура за мониторно наблюдение и интензивни грижи на пациентите.

В клиниката има обособен самостоятелен сектор за пациенти с чернодробна трансплантация, отговарящ на всички изисквания за асептика, състоящ се от три самостоятелни бокса, снабдени с апаратура за следоперативни интензивни грижи и уникална климатична инсталация с противоналягане за предотвратяване на вътреболнична инфекция.

Клиниката разполага с две операционни зали, оборудвани с модерна апаратура, за извършването на оперативни интервенции с голям и много голям обем на сложност, по класически или лапароскопски метод (интраоперативна ехография, холедохоскопия, ултразвуков скалпер, ултразвуков деструктор, аргон-плазмена коагулация, апарат за автохемотрансфузия, апарат за интраоперативна термоаблация на чернодробни метастази и други).

Клиниката разполага и с модерна система за мултимедийно обучение, телемедицина в реално време.

Всяка година, Клиниката по Чернодробно-Панкреатична Хирургия и Трансплантология е организатор на курсове по лапароскопска и чернодробно-панкреатична хирургия.

През 2017г. клиниката организира курс на тема:

РАК НА ПАНКРЕАСА – МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН ПОДХОД  23-25 НОЕМВРИ 2017г. ВМА СОФИЯ.

През 2019г. клиниката организира курс на тема:

МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН ПОДХОД ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА ЧЕРНОДРОБНИТЕ МЕТАСТАЗИ (13-15 ноември 2019 – лекционна зала ВМА – София)

Клиниката е утвърден център за провеждане на курсове за продължително медицинско обучение (CME) на Международната асоциация на хирурзи, гастроентеролози и онколози IASGO / www.iasgo.org.

  • 1st International Postgraduate Training Course on Hepato-Biliary and Pancreatic Surgery – Sofia 2009
  • 2nd International Postgraduate Training Course on Pancreatic cancer – Sofia 2010
  • 3rd International Postgraduate Training Course on Liver Metastases – Sofia 2011
  • 4th International Postgraduate Training Course on Extrahepatic, Hillar cholangiocarcinoma and Gallbladder cancer – Sofia 2012

Българско дружествопо трансплантология EALTS (Euro-Asiatic Liver Transplant Society) Организатор на Българо-френски симпозиум®

  • Първи българо-френски симпозиум (15-17 декември 2005)
  • Втори българо-френски симпозиум (22-24 ноември 2007)
  • Трети българо-френски симпозиум (13-15 май 2010)