10-годишнината от създаването на Клиниката
Posted in events, Новини
admin

10-годишнината от създаването на Клиниката

През месец октомври 2013 г. бе отбелязана 10-годишнината от създаването на Клиника чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология, с международна конференция посветена на новостите в чернодробно-панкреатичната хирурги. Прочете повече